BÉR KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 29-31 között:
A községben lezajlott demonstráció után választották meg a forradalmi tanácsot. A 17 fős testület tagja volt többek között Brusznyiczki János, Szikora Mihály, Török János, Urbán Márton.

november 1:
A forradalmi tanács elnökének Brusznyiczki Jánost választották meg. A korábbi vb-elnököt, Parlag Ferencet leváltották, mondván, hogy nem a község szülötte.

november 2:
Budapestről hazatért a községbe Török János honvédhadnagy és beszámolt a fővárosi harcokról, amelyben részt vett és megsebesült.

november 10:
A Kádár-kormány rendelete alapján Parlag Ferenc, volt vb-elnök vissza akarta venni a község irányítását, de a forradalmi tanács – mivel nem ismerte el a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt – ezt megakadályozta.

november folyamán:
A járási tanács utasítására befejezte tevékenységét a forradalmi tanács.


Személyi adattár:

Brusznyicki János: Béren született 1919. szeptember 13-án. Anyja neve Karaba Zsuzsanna. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása ács. A községi forradalmi bizottság elnöke volt. Nem indult ellene eljárás.

Szikora Mihály: Béren született 1929. január 10-én. Anyja neve Paraba Teréz. Foglalkozása földműves. A forradalom idején röpcédulákat terjesztett. Nem indult ellene eljárás.

Török János: Béren született 1935. február 27-én. Anyja neve Ruga Amália. Katonai Akadémiát végzett és 1956 nyarán avatták hadnaggyá. A forradalom alatt részt vett a fővárosi harcokban. 1957 januárjában külföldre távozott.

Urbán Márton: Béren született 1903. november 3-án. Anyja neve Barányi Zsuzsanna. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. A kisgazdapárt helyi szervezője és a forradalmi tanács tagja volt. 1956 után nem indult ellene eljárás.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<