BOKOR KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 28:
Cserhátszentiványból érkezett csoport kezdeményezésére zajlott le a tüntetés, majd elégették a kultúrotthon könyveinek egy részét. Ezt követően az iskolában megválasztották a forradalmi bizottságot. Ennek elnöke Kőrösi József tanító lett.

november 4-e után:
A forradalmi bizottság befejezte tevékenységét.


Személyi adattár:

Kőrösi József: Rózsaszentmártonban született 1929. augusztus 16-án. Anyja neve Kovács Borbála. Tanítóképzőt végzet, tanítóként dolgozott. 1956 előtt tagja volt az MDP-nek. A forradalmi bizottság elnöki tisztét töltötte be, amiért később elhelyezték a községből.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<