BORSOSBERÉNY KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 27:
A községben demonstrációra került sor, mely során érintették az állami gazdaságot, a tanácsházát és a templomot. Szlávik András beszédet tartott, majd Ferencz István követelte Mindszenty József bíboros szabadlábra helyezését.

október 28:
A tanácsházán megválasztották a forradalmi tanácsot, melynek tagja lett: Benkó Ferenc, ifj. Dobsonyi József, Dobsonyi Imre, Ferencz István, Funk János, Gömör Ferenc, Hinger János, Kovács Károly, Mészáros Alfonz, Móricz István, Móricz József, Raj László és Szlávik Ferenc. A testület elnökévé Gergely Istvánt választották. A lakosság azonban elégedetlen volt a bizottság összetételével és az újraválasztás során kikerült a testületből Raj László, illetve beválasztották Baráth István vb-titkárt, Csókás Józsefet, Busai Jánost és Fábián Gábort. Ifj. Dobsonyi József parancsnokságával felállították a nemzetőrséget.

november 17:
A községi végrehajtó bizottság és a forradalmi tanács együttes ülésén leváltották Szandai István vb lnököt és helyére ideiglenes megbízatással Gergely Istvánt, a forradalmi tanács elnökét választották meg. Az ülésen határozatban utasították Baráth István vb-titkárt, hogy a fiatalokból álló nemzetőrök mellé „meglett” férfiakat állítsanak be szolgálatra és minden eszközzel akadályozza meg a feketepiac elterjedését.


Személyi adattár:

Dobsonyi Imre: Borsosberényben született 1911. március 14-én. Anyja neve Alaksa Júlia. Foglalkozása kőműves. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. A megtorlás során rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.

Dobsonyi József ifj.: Borsosberényben született 1937. január 3-án. Anyja neve Móricz Verona. Foglalkozása géplakatos. Nemzetőrparancsnokként, tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.

Ferencz István: Borsosberényben született 1911. december 11-én. Anyja neve Farkas Viktória. Foglalkozása villanyszerelő. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. 1956 után rendőrható-sági felügyelet alá helyezték.

Funk János: Nagyorosziban született 1926. december 20-án. Anyja neve Csókás Veronika. Iskolai végzettsége tanítóképző, foglalkozása tanító. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.

Szlávik Ferenc: Nógrádon született 1926. február 13-án. Anyja neve Kátai Eszter. Foglal-kozása biztosítási ügynök. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. A megtorlás idején internálták és rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<