DOROGHÁZA KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 24-25:
Megbízható egyénekből megszervezték az őrséget a középületek védelmére.

október 28:
Sötétedés után főleg fiatalokból verbuválódott tömeg gyűlt össze a tanácsházán. Innen átmentek a párthelyiségbe és leszedték a Sztálin és Rákosi képeket, majd magukhoz vet-ték az MDP zászlaját. Ezt követően indult el az akkor kb. 15-20 fős gyülekezet az FMSz iroda és a Népbolt irányába. Itt a párthelyiségből kihozott vörös zászlót széttépték, majd meggyújtották. Közben szereztek egy nemzetiszínű zászlót, s Kossuth nótákat énekelve vonultak tovább a Hősök tere felé. A téren a trikolort felkötötték a szoborra és elénekelték a Himnuszt. Visszaérkezve a párthelyiséghez, kihordták az ott lévő könyveket és meggyújtották, majd megválasztották új tanácselnöknek Forgács Vincét, a DISZ vezetőségi tagját. Ismét végigvonultak a falun. Az iskolához érve csatlakozott hozzájuk az iskola igazgatója is. Közben különböző jelszavakat hangoztattak, s visszaértek a tanácsháza elé, ahol Horváth Julianna tanítónő elszavalta a Nemzeti dal-t. A nap zárásaként öszszeírták a falu ifjúságának követeléseit, megválasztották a nemzetőrséget (tagja lett többek között Bakos Ágoston, Bakos János, Bakos kp. József, Bata Joachim, Bata László, Katona János, Mihalik Géza), majd elhatározták, hogy másnap lesz a forradalmi tanács választása.

október 29:
Reggel az iskolában legépeltették az este megfogalmazott követeléseket és a forradalmi tanácsba jelöltek névsorát, majd 9 órakor a Hősök terén megválasztották a falu forradalmi testületét. Elnöke Forgács Vince, titkára pedig Szűcs Mihály lett. Ezt követően a résztvevők békésen végigvonultak a falun.

november 1:
A község delegáltját, Bakos Józsefet, beválasztották a Salgótarjáni Járási Forradalmi Nemzeti Bizottságba.


Személyi adattár:

Bakos Ágoston: 1932. március 27-én született Dorogházán. Anyja neve Katona Julianna. Nyolc általánost végzett, s van olyan forrás, amely őt tünteti fel a községi nemzetőrség parancsnokának. Unokaöccse volt a Dorogházán lakó, s a ménkesi munkástanács elnökének választott Katona Lászlónak.

Bakos József: Dorogházán született 1918. augusztus 15-én. Anyja neve Bakos Sándor Ágnes. Tagja volt a községi nemzetőrségnek (egyes források szerint parancsnoka). A falu forradalmi vezetését ő képviselte a járási forradalmi bizottságban.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<