Felföldi Károly: Márkházán született 1910. június 28-án kisparaszti családba. Anyja neve Mikuska Zsuzsanna. Elemit szülőfalujában, a gimnázium 4 osztályát Balassagyarmaton vé-gezte. Ezt követően alkalmi munkákból élt egészen addig, míg 1931-ben be nem vonult toborzott katonának, ugyanis az akkori körülmények között egyedül ez a foglalkozás bizto-sította számára a megélhetést. Törzsőrmesteri rendfokozatot ért el. 1945 és 1948 között szovjet fogságban volt. Hazatérte után félévig napszámosként kereste a kenyerét, majd ez-után 1953-ig Balassagyarmaton egy gumijavító műhelyben dolgozott, illetve 1955 júliusáig ugyanitt és ugyanilyen munkakörben a vegyesipari vállalat alkalmazásában állt. Ezt követő-en kiváltotta az iparengedélyt, s 1956 januárjától Szécsényben mint gumijavító kisiparos, műhelyt nyitott. Aktív szerepe volt a szécsényi nemzetőrség megszervezésében, a rendőrség és a határőrség parancsnokainak leváltásában. Ennek ellenére a nemzetőrség közvetlen ve-zetőségébe nem választották be, csak a határőrség megerősítésére alakított 15 fős egység helyettes parancsnoka lett. Aktív tevékenységét november közepe táján fejezte be. 1957. február 4. és október 7. között közbiztonsági őrizetben, majd ettől kezdve 1958. március 6-ig előzetes letartóztatásban volt. 1958. március 6-án a Balassagyarmati Megyei Bíróság jogerősen 3 évi börtönre, míg mellékbüntetésként egyes jogai gyakorlásától 5 évre eltiltotta és 500 Ft vagyonelkobzásra ítélte.

<<<