Garami Lajos: Budapesten született 1919. július 8-án. Anyja neve Gorgyán Zsuzsanna. Anyja halála után menhelyre került, ahol kitanulta a bőrdíszműves szakmát, majd 1940-ben bevonult katonának. A Don-nál esett fogságba 1943-ban, ahonnan csak 1947-ben tért haza. A következő évben tiszti tanfolyamra került, amelynek elvégzése után páncélos századosként századparancsnoki beosztást kapott. 1953-ban már őrnagyi fokozatban a HM Páncélos Parancsnokság kiképzési osztályát vezette. 1954 őszén vette át a rétsági ezred parancsnokságát. Tagja volt a pártnak és a megyei tanácsnak. Jelentős szerepet játszott a járási ideiglenes forradalmi tanács megalakításában és tagja volt a nemzetőrségnek. 1957. március 25-én került előzetes letartóztatásba. A Budapesti Katonai Bíróság 1957. szeptember 16-án 4 év börtönbüntetésre, lefokozásra, 5 év részleges jogvesztésre és 3000 Ft értékű vagyonelkobzásra ítélte. A Legfelsőbb Bíróság Katonai Tanácsa az elsőfokú ítéletet 1957. november 11-én 10 év börtönbüntetésre, lefokozásra, 10 év részleges jogvesztésre és teljes vagyonelkobzásra változtatta.

<<<