HÉHALOM KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 28:
A „templomos napon” a községi tanács előtt gyülekezett a lakosság és követelte a Petőfi bányáról hozott 12 pont felolvasását. Ennek ismertetése után a lakosság nemzetiszínű zászlókkal a hősi emlékműhöz vonult, ahol elénekelték a Himnuszt, és Lőrincz Imre elszavalta a Nemzeti dalt. A nap folyamán a községi hangoshíradóban követelték Körmendi Ferenc iskolaigazgató, s egyben MDP csúcstitkár távozását. (Vélhetően ekkor gyújtották fel ismeretlen tettesek a helybéli Állami Gazdaság kb. 800 q-nyi takarmányát.)

október 29:
A kultúrházban választották meg a forradalmi tanácsot, melynek elnöke Szita János, tagjai pedig Kovács Gábor, Lőrincz Imre, Szita Dávid, Szűcs József és Zsida Lajos lettek. A település rendjének biztosítására megválasztották a helyi 4 fős nemzetőrséget, Szita Dániel parancsnokságával.

november 3:
Kovács Gábor képviselte a falut a Pásztói Járási Nemzeti Bizottság alakuló ülésén, ahol Erdőtarcsa, Héhalom és Palotás képviselőjeként beválasztották a járási forradalmi testületben.


Személyi adattár:

Kovács Gábor: Héhalomban született 1905. november 11-én. Anyja neve Szabó Erzsébet. 1945 után a kisgazdapárt járási elnöke volt. Tagja lett a forradalmi tanácsnak és a járási nemzeti bizottságnak is, amiért rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.

Lőrincz Imre: Héhalomban született 1923. február 7-én. Anyja neve Prauda Anna. Iskolai végzettsége 6 elemi. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.

Szita Dávid: Héhalomban született 1933. július 29-én. Anyja neve Szűcs Erzsébet. Iskolai végzettsége 8 általános. 1956-ban a forradalmi tanács tagja, valamint a helyi fiatalság vezetője volt. A bukás után emigrált.

Szita János: Héhalomban született 1914. március 28-án. Anyja neve Kerek Teréz. Iskolai végzettsége 6 elemi. 1945 után a kisgazdapárt tagja. 1956-ban a forradalmi tanács elnöke lett. Nem indult ellene eljárás.

Szűcs József: Héhalomban született 1932. április 10-én. Anyja neve Galambos Mária. Iskolai végzettsége 8 általános. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.

Zsida Lajos: Foktőn ? született 1904. augusztus 26-án. Anyja neve Kopasz Zsófia. Iskolai végzettsége 4 polgári. Tejüzemét 1948-ban államosították. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<