Horváth Béla: 1924. július 31-én Szécsényben született. Apja MÁV váltókezelő (a község 56-os forradalmi bizottságának elnöke), anyja neve Vanya Borbála. Elemi iskolai tanulmányait a fővárosban kezdte. A polgári negyedik osztályát 1938-ban fejezte be, majd ezt követően kereskedőtanuló lett a Szécsény és Vidéke Fogyasztási Szövetkezetnél. 1940-ben szabadult, s ott dolgozott 1941 áprilisáig. Ezután dr. Tauber helybeli nagykereskedőnél állt alkalmazásban 1943 június közepéig. Ekkor katonai szolgálatra vonult be a Nemzeti Repülő Alaphoz, ahol repülő-gépvezetői képesítést szerzett. 1945 májusában szovjet fogságba esett, ahonnan 1947 őszén tért haza. Hazaérkezése után a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének titkára lett. 1947 november közepétől 1948 június közepéig a Kultúrmérnöki Hivatal szécsényi kirendeltségnél, 1948 június közepétől 1950 április közepéig mint közellátási előadó, szülőfalujának alkalmazásában állt. Innen a Pestmegyei Téglagyári Egyesülés Ludányhalászi Téglagyárhoz került, s itt mint üzemvezető 1954 február végéig dolgozott. (Ekkor elbocsátották, mivel egy veszélyeztetési ügy miatt büntetőeljárás indult ellene, melynek során 1 évre elítélték. Börtönbüntetését 1954 decemberében kezdte meg, de már 1955 március közepén szabadlábra helyezték, s a bíróságot új eljárásra kötelezték. Ennek az eredménye 1955 december 9-én rehabilitálás lett, sőt a bíróságot 3000 Ft pénzbírság megfizetésére is kötelezték.) Ezt követően a Nógrád Megyei Tatarozó Vállalatnál helyezkedett el, ahol 1956. november 24-ig alkalmazták. A dolgozók akaratából 1956. december 1-től ismét a ludányhalászi téglagyár vezetője lett, s letartóztatásáig ott dolgozott. A forradalom alatt – október 30-án – a szécsényi (egyben a járási) nemzetőrség parancsnokának választották. November 4-én részt vett egy védelmi terv elkészítésében arra az esetre, ha a szovjet csapa-tok megjelennének Szécsényben. November 14-én vezetője volt annak a fegyveres nemzet-őrszakasznak, amely elment Ipolytarnócra Csábi Károly karhatalmistáért, majd visszafelé a nógrádszakáli határőrőrsről begyűjtötte az ott lévő felesleges fegyvereket. November végén ismét ő lett a ludányhalászi téglagyár igazgatója a dolgozók választása alapján. (Az 50-es évek elején a vállalat élén elért sikereit a leváltott igazgató, Tőzsér is elismerte.) December 1-én a Szécsényi Járási Munkástanács elnökének választották, s ebben a tisztségében jelen-tős szerepet vállalt a december 4-ei sztrájk megszervezésében. A nap folyamán a karhatal-misták letartóztatták, de még aznap szabadon engedték. Az 1957. február 4-től előzetes le-tartóztatásban lévő Horváth Bélát a Pest Megyei Bíróság 1957. december 6-án a Balassa-gyarmaton tartott tárgyaláson jogerősen 4 év és 6 hónap börtönbüntetésre, egyes jogai gyakorlásának 5 évi eltiltására, illetve 3000 Ft vagyonelkobzásra ítélte.

<<<