KÁLLÓ KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 27:
Az esti órákban egy 5-6 fős fegyveres csoport érkezett a községbe. A lövöldözésük hatására összegyűlt lakosság előtt tartottak rövid beszédet, majd tanácsházára mentek, ahol követelték a begyűjtési iratok elégetését. Ezt sikerült megakadályoznia a lakosság bizalmát élvező Almási Gyula tanácstitkárnak.

október 28:
A lakosság követelésére Almási Gyula a községi hangoshíradón keresztül közölte a forradalmi tanács megválasztásának idejét. A felhívásra összesereglett tömeg a tanácsházán választotta meg a 30 fős forradalmi tanácsot és elnökét Karácsondi Istvánt. A testület tagjai között szerepelt többek között Almási Gyula, Bacsa István, Fábri Mihály István, Koncz Lajos, Nagy János, ifj. Turányi Lajos és Valkó Lajos. Felállították a nemzetőrséget Koncz Lajos vezetésével. Tagjai voltak: Almási Gyula, Bacsa István, Bacsa János, Czakó Zoltán, Csendes István, Dora István, Dora János, Dora Károly, Fülöp József, Fülöp Lajos, Göncöl József, Hámori József, Ignácz István, Karácsondi István, Koncz József, Korbely Lajos, Liptai János, Megyeri László, Nagy Gyula, Szegszárdi Imre, Széles István, Török Lajos és Valkó Lajos.

november 1-2?:
A forradalmi tanács 4 pontos követelést állított össze. Indítványozták a harcok azonnali befejezését, a szovjet csapatok tárgyalás útján történő távozását, a választások kiírását és a szabad vallásgyakorlás biztosítását. A követeléseket beolvasták a hangoshíradóban.

november 4:
Karácsondi István vezetésével a nemzetőrség egyes tagjai igénybe vették az erdőkürti gépállomás gépkocsiját és Aszódról 32 karabélyt, 20 db géppisztolyt, 20 db pisztolyt, 2 db golyószórót, több láda kézigránátot és lőszert hoztak. Állítólag védelmezni akarták a falut a szovjet csapatokkal szemben.


Személyi adattár:

Almási Gyula: Bujákon született 1904. február 11-én. Anyja neve Bedros Matild. Iskolai végzettsége középiskola, foglalkozása vb-titkár. 1941-től dolgozott a közigazgatásban, előbb írnok, számvevő, majd 1950-tól Buják község tanácstitkára lett. 1945-1956 között az MKP és az MDP tagja. 1956-ban beválasztották a községi forradalmi bizottságba, a járási nemzeti bizottságba és tagja lett a községi nemzetőrségnek is. Tevékenységéért 1957. július 12-én került közbiztonsági őrizetbe. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. december 3-án 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melyet azonban 3 évre felfüggesztett. A Legfelsőbb Bíróság 1958. június 24-én hozott másodfokú végzésével megszüntette a büntetőeljárást.

Bacsa István: Kállón született 1920. január 15-én. Anyja neve Csendes Rozália. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. 1956-ban tagja lett a községi forradalmi bizottságnak, a nemzetőrségnek, illetve a járási nemzeti bizottságnak is. A forradalom után közbiztonsági, majd rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.

Bacsa János: Kállón született 1922. március 12-én. Anyja neve Csendes Rozália. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a nemzetőrségnek. 1956 után közbiztonsági őrizetbe, majd rendőrhatósági felügyelet alá került.

Czakó Zoltán: Kállón született 1932. január 31-én. Anyja neve Kámán Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása cipész. Tagja volt a nemzetőrségnek. Rendőrhatósági felügyelet alá került.

Csendes István: Kállón született 1920. szeptember 7-én. Anyja neve Koncz Anna. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a nemzetőrségnek.

Dora István: Kállón született 1902. december 23-án. Anyja neve Kámár Terézia. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Dora János: Kállón született 1901. április 16-án. Anyja neve Koncz Anna. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Dora Károly: Kállón született 1926. november 4-én. Anyja neve Koncz Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Fülöp József: Kállón született 1911. április 19-én. Anyja neve Sándor Mária. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása alkalmi munkás. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Fülöp Lajos: Kállón született 1916. január 23-án. Anyja neve Sándor Mária. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Göncöl József: Erdőkürtön született 1906. március 2-án. Anyja neve Herédi Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Hámori József: Homokszentgyörgyön született 1927. augusztus 24-én. Anyja neve Pekli Erzsébet. Tagja volt a nemzetőrségnek. A bukás után külföldre emigrált.

Ignácz István: Kállón született 1922. március 6-án. Anyja neve Kis Péter Anna. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása villanyszerelő. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Karácsondi István: Kállón született 1903. január 12-én. Anyja neve Tóth Teréz. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. 1956-ban a helyi nemzetőrség és a járási nemzeti bizottság tagja, valamint a forradalmi bizottság elnöke volt. A megtorlás idején közbiztonsági őrizetbe, majd rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.

Koncz József: Kállón született 1929. szeptember 29-én. Iskolai végzettsége 8 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Koncz Lajos: Kállón született 1913. április 17-én. Anyja neve Szabó Julianna. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. A községi nemzetőrség parancsnokává választották meg. A bukás után közbiztonsági, majd rendőrhatósági felügyelet alá került.

Korbely Lajos: Kállón született 1920. június 30-án. Anyja neve Széles Anna. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Liptai János: Kállón született 1912. május 8-án. Anyja neve Kámán Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Megyeri László: Kállón született 1912. március 27-én. Anyja neve Széles Teréz. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása erdész. Tagja volt a nemzetőrségnek. A megtorlás során közbiztonsági őrizetbe és rendőrhatósági felügyelet alá került.

Nagy Gyula: Kállón született 1928. szeptember 30-án. Anyja neve Augusztin Margit. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Nagy János: Kállón született 1919. március 11-én. Anyja neve Kurucz Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a forradalmi bizottságnak, amiért közbiztonsági, majd rendőrhatósági őrizetbe került.

Szegszárdi Imre: Zagyvarékason született 1935. augusztus 7-én. Anyja neve Horváth Anna. Iskolai végzettsége gimnázium, foglalkozása kántor. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Török Lajos: Kállón született 1932. július 9-én. Anyja neve Hartman Mária. Iskolai végzettsége 8 általános, foglalkozása alkalmi munkás. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Valkó Lajos: Kállón született 1912. október 21-én. Anyja neve Dora Anna. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. A nemzetőrség tagja volt. Nem indul ellene eljárás.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<