KARANCSLAPÚJTŐ KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 23:
A helyi kommunisták fegyveres őrséget szerveztek.

október 28:
A község lakói közül egyre többen követelték a forradalmi tanács megválasztását. A tanácsi- és pártvezetés úgy döntött, hogy október 30-ra összehívják a községi népfront bizottságot. Abban is megegyeztek, hogy 15 fős forradalmi tanácsot választanak és a gyűlés időpontját október 31-re tűzték ki.

október 30:
A helyi DISZ szervezet aktívaértekezletet tartott, ahol úgy határoztak, hogy másnap lét-rehozzák az új ifjúsági szervezetet.

október 31:
Az iskola udvarán összegyűlt lakosság előtt Laczkó József népfrontelnök ismertette a forradalmi tanács megválasztásának módját és 31 főt javasolt a testületbe. A tömeg azonban követelte, hogy a delegálás jogát bízzák rájuk, és nem fogadták el a népfront által jelölt személyeket. A gyűlésen Hegedűs Miklós acélárugyári munkás ismertette a gyárban készített felhívást. A választás során megalakult tanács elnöke Laczkó Lajos lett. Az alakulást követően ülést tartott a forradalmi tanács, ahol úgy döntöttek, hogy a tanácsi munka folyamatosságának biztosítása érdekében a községi tanács vezetése a he-lyén marad, de a vb-tagok közül leváltották Csincsik Istvánt és Lantos Bélánét. (Más források október 30-ra teszik a forradalmi tanács megválasztását.)
A DISZ helyiségében megalakult a Munkás Ifjúsági Szervezet és kijelentették, hogy nem ismerik el a forradalmi tanácsot.

november 1:
A helyi kommunisták aktívaértekezletet tartottak, ahol elemezték a község politikai viszonyát.

november 2:
A párttaggyűlésen megjelent kommunisták semmisnek mondták ki a forradalmi tanács létrejöttét és kinyilvánították, hogy nem fogadják el azt a település vezető szervezetének. A 250 fős gyűlés új választások kiírását követelte.

november 3:
A kommunisták lefegyverezték a forradalmi tanács által megszervezett nemzetőrséget.

november 4:
Kovács László rendőrhadnagy vezetésével a helyi pártszervezet tagjai fegyverszerzés céljából lefegyverezték a karancsberényi határőrséget és megindult a Kádárpárti helyi karhatalom szervezése.
A forradalmi tanács befejezte tevékenységét.

november 10:
Megalakult az MSZMP helyi szervezetének ideiglenes bizottsága.


november 14:
Kölcsönös félreértések miatt majdnem fegyveres összeütközésre került sor a helyi és a megyeszékhelyről ide menekült karhatalom tagjai, valamint a községbe érkező acélárugyári fegyveres csoport között. A súlyos konfliktust csak a helyszínre kiérkező dr. Magos Béla gyári munkástanács elnök tudta megakadályozni.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<