KARANCSSÁG KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 27:
A szécsényi járási tanács utasítására kibővített ülést tartott a községi végrehajtó bizottság, melynek napirendjén a rend fenntartása szerepelt. A helyi pártszervezet a tsz csoport védelmére őrséget szervezett.

október 28:
Délelőtt megjelentek a Szécsényi Ifjúsági Forradalmi Bizottmány tagjai és ismertették a szécsényiek 12 pontját. Ezt követően a tanácsháza előtt összegyűlt tömeg előtt Bene János tanácselnök beszámolt az előző napi tanácsülésről, amelyet a jelenlévők nem fogadtak el.

október 29:
Megválasztották a forradalmi tanácsot. Az ülést ugyan Bene Ferenc tanácselnök vezette le, azonban az új 19 fős testület elnökének Romhányi Jánost, elnökhelyettesének Gyüre Miklóst választották meg, míg ismert tagjai az alábbiak lettek: Jekkel József, Kiss Lajos, Oláh János, Újj Dezső és Varga Lajos. Bene Ferencet leváltották tanácselnöki tisztéből.

október 30:
A középületek, a tsz, az erdő és a terményraktár védelmére megalakult a 20-30 fős nemzetőrség, melynek parancsnoka Gyüre Sándor pilisi lett.
A forradalmi tanács kérte a BM járási osztályát, hogy Pisák Mihály körzeti megbízottat helyezzék el a községből.

október 31:
A forradalmi tanács határozatott hozott a tsz tulajdonában lévő borsószögi földek kiosztásáról. Feltörték az MDP alapszervezetének – más források szerint a tanács – irodáját, melynek hírére Romhányi János lemondott. A forradalmi tanács elnöke Gyüre Miklós lett.

december 28:
A lemondatott tanácselnök Bene János ismét átvette volt funkcióját, de Gyüre Miklóst is megválasztották tanácselnök-helyettesnek.


Személyi adattár:

Demény Ferenc: Földműves családból származott. 1904. szeptember 22-én született Karancsságon. Anyja neve Új Terézia. Iskolai végzettsége 6 elemi. Foglalkozása földműves. A községi forradalmi tanács tagjaként részt vett az „Alkotmány” tsz földjeinek kiosztásában. Ezért a Balassagyarmati Megyei Bíróság 1958. február 24-én 3 hónap börtönbüntetésre és 1000 Ft pénzbüntetésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1958. július 29-én az ítélet végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette .

Gyüre Miklós: Bányász családba született Karancsságon 1922. október 28-án. Anyja neve Bartha Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi. 1947-1951 között Budapesten dolgozott a Garázsipari Vállalatnál, majd szülőfalujába tért vissza. 1956-ban a karancssági forradalmi tanács elnökhelyettese, majd Romhányi János lemondása után a testület elnöke lett. 1956. december 28-tól a visszatért tanácsi apparátus elnökhelyettesnek választotta meg. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 1-én 6 hónapi börtönre ítélte, amelynek végrehajtását azonban 3 évi próbaidőre felfüggesztette.

Gyüre Sándor pilisi: Gazdálkodó családba született Karancsságon 1917. november 28-án. Anyja neve Új Julianna. Iskolai végzettsége 6 elemi. 1936 és 1953 között ipari munkás, majd földműveléssel foglalkozott. A forradalom alatt a karancssági nemzetőrség parancsnoka volt. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1958. február 24-én 8 hónapi börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását a Legfelső Bíróság 1958. július 29-én 3 évi próbaidőre felfüggesztette.

Romhányi János: Karancsságon született 1922. július 27-én kisiparos családba. Apja cipész volt. Anyja neve Trefimann Gizella. Iskolai végzettsége 4 polgári. A salgótarjáni Acélárugyárban dolgozott vasesztergályosként. 1945-től MKP, majd MDP tag volt. Az MSZMP-ből 1957 márciusában zárták ki. A forradalom idején pár napig a községi forra-dalmi tanács elnöke lett. 1957. március 6-tól szeptember 29-ig közbiztonsági őrizetben volt, majd a Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. november 28-án jogerősen 8 hónap börtön-büntetésre ítélte.

Szőllős András: 1912. július 2-án született Karancsságon. Édesapja kőszénbányász volt. Anyja neve Őze Malvin. A 6 elemi elvégzése után került a salgótarjáni Öblösüveggyárba. 1945 után belépett az MKP-be, majd 1948-tól az MDP tagja lett. A forradalom idején tagja volt a községi forradalmi, illetve a szécsényi járási tanácsnak. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 1-én 4 hónapi felfüggesztett börtönre ítélte.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<