KESZEG KÖZSÉG FORRADALMA

Kronológia

október 26:

Vác irányából ismeretlen személyek érkeztek a községbe és eltávolították a középületekről a címereket. Elmenetelük után a Budapestről hazatérő fiatalok szervezésében felvonulásra került sor, és a katonai emlékműnél az iskolások közreműködésével rövid verses ünnepséget rendeztek. Zachar Kálmán nevelő beszédében rendre és nyugalomra szólította fel a lakosságot.

október 28-29:
A volt koalíciós, illetve az MDP helyi pártszervezetének tagjaiból megalakult a forradalmi bizottság, melynek főbb követelései közé tartozott a beszolgáltatás eltörlése, a szabad választások megtartása, a „szövetkezés szabadsága” és az ország függetlenségének biztosítása.

november 1:
A lakosság élelmiszert gyűjtött Budapest népének.

november 20:
A községi tanács és a forradalmi bizottság közös ülésén felmentették vb-titkári posztjáról Hollókői Lászlót és helyére Lehotka Ferencet választották meg.


Személyi adattár:

Zachar Kálmán: Nézsán született 1924. október 12-én. Anyja neve Kökény Verona. Iskolai végzettsége tanítóképző. Foglalkozása tanító. A községi események egyik szervezője és a forradalmi bizottság tagja volt. A megtorlás idején preventív őrizetbe került.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<