KISBÁRKÁNY ld Nagybárkány

KISHARTYÁN KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 28:
A községben felvonulásra került sor, mely során Varga Ferenc elszavalta a Nemzeti dal című verset. A szervezők – Bocsó József, Csuka Imre és Csuka József, – létre akarták hozni a forradalmi tanácsot, de a lakosság nem támogatta az elképzelést.

október 30:
Megalakult a forradalmi tanács. Elnöknek Antal Józsefet választották, míg általunk ismert tagok lettek: Csuka Imre, Csuka József, Juhász János, Juhász Jenő, Juhász József, Juhász Tihamér és Kovács József.

október folyamán:
Megszervezték a nemzetőrséget, melynek többek között Antal József Gábor, Ferenc József, Juhász Béla, Juhász József és Varga Árpád lett a tagja.

november 8:
A forradalmi tanács befejezte tevékenységét.


Személyi adattár:

Antal József Gábor: Kishartyánban született 1915. augusztus 21-én. Anyja neve Takács Mária, foglalkozása munkás. A forradalom alatt tagja volt a nemzetőrségnek. 1956 után közbiztonsági őrizetbe vették.

Csuka Imre: Kishartyánban született 1916. január 26-án. Anyja neve Juhász Erzsébet, foglalkozása bányász. Testvérével, Józseffel együtt a helyi események egyik szervezője és a forradalmi tanács tagja volt. 1956 után preventív őrizetbe került.

Csuka József: Kishartyánban született 1914. február 7-én. Anyja neve Juhász Erzsébet, foglalkozása bányász. A helyi események egyik szervezője és a forradalmi tanács tagja volt. 1956 után preventív őrizetbe vették.

Juhász Béla: Kishartyánban született 1919. január 19-én. Anyja neve Juhász Mária. 1948 után tagja lett az MDP-nek. A forradalom idején nemzetőr volt. 1956 után közbiztonsági őrizet alá került.

Juhász János: Kishartyánban született 1907. május 11-én. Anyja neve Antal Anna, foglalkozása földműves. 1945 után tagja lett az FKgP-nek. 1956-ban forradalmi tanácstag volt. A bukás után preventív őrizetbe került.

Juhász Jenő: Kishartyánban született 1917. május 9-én. Anyja neve Juhász Margit, foglalkozása munkás. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. 1956 után preventív őrizetbe került.

Juhász Tihamér: Kishartyánban született 1929. október 25-én. Anyja neve Szládik Mária. Iskolai végzettsége mezőgazdasági technikum, foglalkozása agromómus. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. 1956 után közbiztonsági őrizetbe került.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<