Kiss Andor id.: Szécsényben született 1908. október 23-án parasztcsaládba. Anyja neve Kirperger Terézia. Tizennégyen voltak testvérek. Két polgárit végzett, majd három évig a kovácsszakmát tanulta. Ezt követően Csákópusztán az egyik földbirtokosnál gépészkovácsként helyezkedett el. Az itt töltött 4-5 év után tényleges katona lett a debreceni híradó zászlóaljnál. 1933-ban szerelt le. A következő évben kiváltotta a kovácsipart Szécsényben. Közben 1936-ban cséplőgépet vett, majd 1941-ben vaskereskedést nyitott lakóhelyén. Ekkor felhagyott a kovácsmesterséggel. 1944-ben kikerült a szovjet frontra, ahol fogságba esett. A fogságból 1947-ben tért haza. Ekkor mind a cséplőgépéről, mind a vaskereskedéséről lemondott – az utóbbiról a Népbolt javára –, s ettől kezdve előbb a Népbolt vállalatnál dolgozott mint üzletvezető, majd a neje által örökölt 5 kh földön gazdálkodott. 1952-ben a szécsényi tangazdasághoz került traktorosnak, ahol időközben főgépész lett. Itt 1955 februárjában valószínűleg azért racionalizálták, (bocsátották el) mert szerepelt a kuláklistán. (A listáról egyébként 1956 augusztusában vették le.) 1955-ben a Szécsényi Vegyesipari Válla-lathoz került lakatosnak. A helyi forradalom kirobbanásakor betegállományban volt. Csak október 29-én, felépülését követően jelentkezett vállalatánál munkára, amikorra már megvá-lasztották úgy a szécsényi forradalmi bizottságot, mint munkahelye munkástanácsát. Az október 30-án megalakult 50 fő körüli községi nemzetőrségnek viszont már ő is tagja lett. (Egyes források szerint távolléte ellenére a helyi Vegyesipari Vállalat munkástanácsába is beválasztották.) November 2-án, amikor a járási nemzeti bizottságot választották, a tanács-házára ment, hogy a titkos iratokat megnézze, mivel véleménye szerint fiát azért nem vették fel tiszti iskolára, mert rossz minősítést kapott a tanácselnöktől. Itt összeszólalkozott Bódi Jánosné országgyűlési képviselővel, akinek szemére vetette, hogy hű kiszolgálója volt a Rákosi-rendszernek. December 4-én munkahelyén munkásszolidaritásból erélyesen a sztrájk mellett foglalt állást. Mindezekért 1957. július 17. és szeptember 30. között internálva, 1957. október 1-től előzetes letartóztatásban volt. A Balassagyarmati Megyei Bíróság az 1957. november 21-én Szécsényben tartott nyilvános tárgyaláson a forradalom alatti tevékenységéért 10 hónap börtönbüntetésre ítélte. (Egyes források szerint fiát ifj. Kiss Andort is internálták az apjával együtt.)

<<<