Klement Kornél Imre: 1930. szeptember 7-én született Szécsényben. Anyja neve Vasok Mária. 1950-ben érettségizett Balassagyarmaton az Állami Gimnáziumban. 1951. július 18-tól 1952. január 15-ig Budapesten a Földművelődési Minisztérium Kultúrmérnöki és Belvízrendező Hivatalánál dolgozott, közben öthetes katonai kiképzésben részesült. Innen visszakerült szülőfalujába és 1952. március 1-től a Szécsényi Járási Tanács VB Mezőgazdasági Osztálya tsz csoportjánál mint gazdasági és pénzügyi előadó helyezkedett el. Időközben ismét a fővárosba került, s a Budai Járási Tanács VB alkalmazottja lett. 1955. január 15-től visszakerült Szécsénybe, s járási tanács népművelési csoportjánál előbb előadó, majd március 1-től csoportvezető lett. Ebben a beosztásban dolgozott a forradalom kitörésekor is. Tagja volt az MDP-nek. Már október 26-án, tehát a szécsényi megmozdulások előtti napon hozzákezdett a falu ifjúságának szervezéséhez. (Valószínűsíthetjük, hogy mint a járási tanács népművelési csoportjának vezetője, szoros kapcsolat fűzte Mlinarik Istvánhoz, a megyei tanács művelődési osztályának művészeti csoportvezetőjéhez, a megyei írócsoport vezetőjéhez, aki majd a forradalom alatt a megyei nemzeti bizottság vezetője lett.) A forradalom helyi és járási eseményeinek szellemi irányítója, annak egyik motorja volt. Az ő vezetésével, illetve személyes közreműködésével állította össze a szécsényi ifjúság a 12 pontot. November 2-án a járási forradalmi bizottság titkárának választották, de az sem kizárt, hogy tagja volt a községi forradalmi bizottságnak is. November végén ismét aktivizálta magát, s meghatározó szerepe volt a járási munkástanács december 1-jei megalakításában, majd a december 4-ei sztrájk megszervezésében. Mivel nyugatra emigrált, eljárás nem indult ellene.
Visszaemlékezéseit 2006-ban vetette papírra, "Az én szécsényi 1956-om" címmel.

<<<