LITKE KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 28:
A lakosságot dobszó útján értesítették a forradalmi tanács választásáról. (Előzőleg kerülhetett sor a felvonulásra és a szobordöntésre.) Az ülést Dudás Vilmos községi vb-elnök vezette le. A forradalmi tanács elnöke Szász Endre MÁV tisztviselő lett. A testületnek tagjai közé választották Bolcsó Pált, Márton Lászlót, Pál Lajost, Péter Ottót, Rácz Miklóst, Szabó Jánost és Szabó Pált. A forradalmi tanács célul tűzte ki a rend biztosítását. A forradalmi testület ülésein egyébként a korábbi tanácsi végrehajtó bizottság is képviseltette magát.
Sor került a 7 fős községi nemzetőrség felállítására, melynek parancsnoka Molnár Gáspár lett. A nemzetőrség tagjait nem választották, hanem a község lakossága felváltva vállaltak nemzetőri szolgálatot, éjjel 4, nappal 2 fő.

október 29-30:
A BM Nógrád Megyei Főosztálya fegyvereket adott Szász Endre elnöknek a helyi nemzetőrség felfegyverzésére.

november 3:
A forradalmi tanács elhatározta, hogy a községi kmb-s irodát és lakást visszaadja a volt tulajdonosának, mivel meggyőződésük szerint az „államosítás helytelen volt”.

november 7-9:
Molnár Gáspár lemondott nemzetőrparancsnoki posztjáról.


Személyi adattár:

Molnár Gáspár: Szegényparaszti családból származott, apja napszámos volt. 1915. július 24-én született Litkén. Anyja neve Balázs Anna. Iskolai végzettsége 4 polgári. A salgótarjáni Acélárugyárban motorkezelőként dolgozott. 1956. október 28-án választották meg a litkei nemzetőrség parancsnokának. Ezért 1957. március 7-én közbiztonsági őrizetbe vették, majd 1957. szeptember 25-én előzetes letartóztatásba helyezték. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. december 10-én 9 hónap börtönbüntetésre ítélte.

Pál Lajos: Litkén született 1921-ben? Forradalom alatti tevékenységéért rendőri felügyelet alá helyezték.

Szász Endre: 1923-ban született Kerecsenden. Foglalkozása MÁV-tisztviselő. 1956. október 28-án választották meg a litkei forradalmi tanács elnökévé. A források szerint nem indult ellene eljárás.

Várszegi Béla: Litkén született 1936. december 3-án. Anyja neve Pál Anna, iskola végzettsége 8 általános, foglalkozása MÁVAUT-alkalmazott. 1956-ban irányította a szobordöntést, majd nemzetőr lett. Eljárás nem indult ellene.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<