LUCFALVA KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 27:
Egy tüntető csoport a helyi tsz-elnöknél követelte a szövetkezet feloszlatását. Innen a tanácsházára, majd az iskolába vonultak és eltávolították a címereket.

október 28:
Elégették a tanácsi iratokat.

október 29:
A községi tanács épülete előtt Schneider József számolt be budapesti élményeiről, majd megválasztották a nemzeti bizottságot, melynek elnöke Malina János, tagjai pedig Grajzer Pál, Mezák Béla, Sartoris Pál és Szlivka Jánosné lettek. A testület feladatának tekintette a tsz feloszlatását és a fakivágások engedélyezését.

október folyamán:
Megszerveződött a nemzetőrség Bartkó Balázs, Bujtor István, Bujtor János, Lekeny Pál és Ocsovai Pál részvételével.


Személyi adattár:

Bartkó Balázs: Lucfalván született 1934. február 17-én. Anyja neve Szartórisz Zsuzsanna. Iskolai végzettsége 8 általános. Tagja volt a nemzetőrségnek. A forradalom leverése után Angliába emigrált.

Bujtor János: Lucfalván született 1899. november 9-én. Anyja neve Sajben Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a nemzetőrségnek. Nem indult ellene eljárás.

Malina János: Lucfalván született 1905. február 4-én. Anyja neve Hugyecz Mária. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. A nemzeti bizottság elnöke volt. 1956 után közbiztonsági őrizetbe és rendőrhatósági felügyelet alá került.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<