MAGYARGÉC KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 27:
A lakosság felvonulást tartott, majd kidoboltatták, hogy este a kultúrházban tartják meg a forradalmi tanács választását. A gyűlést Géczi Tibor iskolaigazgató vezette le. A forradalmi tanács tagjainak választására egy háromtagú jelölőbizottságot alakítottak, melynek tagja lett Bergyói János, Ficsur Ferenc és Tarján Sándor. A jelölések megejtése után választották meg a 14 fős forradalmi tanácsot. A testület elnöke Gál Ferenc lett, Ficsur Ferencet pedig elnökhelyettessé választották, aki Gál passzivitása miatt ellátta az elnöki feladatokat is. A választások után Géczi Tibor összeállította a jelenlévők által megfogalmazott követeléseket tartalmazó 12 pontot.

október 28:
A forradalmi tanács újabb gyűlést hívott össze, ahol Ficsur Ferenc elnökhelyettes ismertette a 12 pontos listát, amelyet a községi tanács vb-elnöke Salgótarjánba vitt. Megszervezték a községi nemzetőrséget. Parancsnoka ifj. Balázs Ferenc lett. Felszólították a község lakóit, hogy a tulajdonukban lévő vadászfegyvereket bocsássák a nemzetőrség rendelkezésére.

október 30:
Ficsur Ferenc részt vett a megyei nemzeti bizottság alakuló ülésén Salgótarjánban.

november eleje:
Ficsur Ferenc, Mészáros János, Verbói Vilmos helyi lakosok kezdeményezték a kisgazdapárt újjáalakítását a községben.

november vége:
A községi forradalmi tanács befejezte működését.


Személyi adattár:

Ficsur Ferenc: Szegényparaszti családba született Magyargécen 1923. február 22-én. Anyja neve Szerémi Margit. A 6 elemi elvégzése után kovácsmesterséget tanult és a Kisterenyei Szénbányáknál dolgozott, mint bányakovács. A forradalom alatt a magyargéci forradalmi tanács elnökhelyettese, valójában az események fő irányítója lett. 1957. július 17-től közbiztonsági őrizetbe került, majd 1958. január 18-án előzetes letartóztatásba helyezték. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1958. január 31-én 6 hónapi börtönbüntetésre ítélte.

Mészáros János id.: 1906. március 15-én született Magyargécen ? Anyja neve Figura Borbála. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. A forradalom idején a kisgazda-párt újjászervezésén fáradozott. Van olyan forrás, mely szerint nemcsak Magyargécen, hanem Benczúrfalván és Ludányhalásziban is szervezte a kisgazdákat.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<