MÁTRASZELE KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 27:
A salgótarjáni demonstráció hatására a zagyvarónai vasötvözetgyárban dolgozó mátraszelei munkások – Kovács z. Balázs és Vágvölgyi László – kezdeményezésére felvonulásra került sor, mely során a középületekről eltávolították a címereket.

október 30:
Falugyűlés keretében választották meg a forradalmi tanácsot. Elnöke Handó c. Vilmos, elnökhelyettese Kazinczi pálfalvi József, titkára pedig Handó Ferenc lett. Általunk ismert tagja volt még Kazinczi Ernő pedagógus. A választást követően felszólították a végrehajtó bizottság elnökét és titkárát a hivatal átadására.

október folyamán:
Megszerveződött a nemzetőrség, melynek tagjai voltak Kazinczi József parancsnok, Földi István, Handó c. Sándor, Hegedűs István, Kazinczi Ferenc, Poska Róbert, Salamon Balázs, Tótók József és Tóth Pál.

november 4:
A szovjet támadás hírére a forradalmi tanács vezetősége elhagyta posztját és felkérték a vb-elnökét hivatala átvételére.


Személyi adattár:

Handó c. Vilmos: Mátraszelén született 1928. február 24-én. Anyja neve Batta Emerencia. Iskolai végzettsége érettségi, foglalkozása bányász. 1956 előtt tagja volt az MDP-nek. A forradalmi tanács elnöke volt. Nem indult ellene eljárás.

Kazinczi p. József: Mátraszelén született 1912. szeptember 10-én. Anyja neve Kovács Rozália. Iskolai végzettsége érettségi, foglalkozása szövetkezeti ellenőr. A forradalmi tanács elnökhelyettesének választották. Nem indult ellene eljárás.

Kovács z. Balázs: Mátraszelén született 1930. július 14-én. Anyja neve Kazinczi Vilma. Iskolai végzettsége érettségi, foglalkozása pénzügyi előadó. A felvonulás egyik szervezője volt. 1956 után internálták.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<