MIHÁLYGEREGE KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 29:
Szécsényből küldöttek érkeztek a faluba, s megállapodtak a tanácselnökkel, hogy népgyűlést tartanak. Ezen Varga János tanítót választották meg küldöttnek a járási forradalmi tanácsba.

október 30:
A járási forradalmi tanácstválasztásról visszatért Varga János tanító kezdeményezésére megalakult a községi forradalmi tanács, melynek elnöke Fenes Lajos lett. Felállították a 6 fős nemzetőrséget Varga Lajos haluska parancsnokságával.


Személyi adattár:

Fenes Lajos: A forradalmi tanács elnöke volt.

Varga Lajos haluska: Mihálygergén született 1915. február 6-án. Anyja neve Varga Teréz. A községben megszerveződő nemzetőrség parancsnoka lett.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<