NAGYOROSZI KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 24:
Reggel a légvédelmi tüzér lőtérparancsnokságon elsőfokú készültséget rendeltek el.

október 25:
A járási és községi tanács kérésére a lőtérparancsnokság 3-6 fős őrséggel biztosította a postahivatalt, a községi tanács épületét, a vasútállomást és a földművesszövetkezet hivatali, illetve üzlethelyiségeit.
Egy kis csoport követelte a címerek eltávolítását a középületekről.

október 26:
A délelőtti órákban Hűvösvölgyi Lajos párttitkár, Hortobágyi Gyula, Kovács János és Lantos István vezetésével a lakosság eltávolította a középületeken lévő címereket és a vörös csillagokat, majd az italboltban a tömeg követelésére a párttitkár elszavalta a Nemzeti dal című Petőfi verset. Délután a nép megkoszorúzta a hősi emlékművet, és elégették a kultúrházi könyvtár könyveit. (Más visszaemlékezés szerint az eseményre 27-én került sor.)

október 27:
Cserődi László és Hortobágyi Gyula traktor segítségével ledöntötték a szovjet emlékművet.
Megválasztották a 14 tagú forradalmi tanácsot és elnökét Sajgó István kőművest.
Megalakult a lőtérparancsnokság forradalmi katonai tanácsa, amelynek tagja volt Nényei László szds., Szentesi József fhdgy., Kanizsai Antal fhdgy., Palotai Vilmos törm., Ulics Ferenc törm., Zóka Gábor őrm., Veress István tiz., Fitos Zoltán tiz. és Majlik Antal honv.

október 28:
Sajgó István átvette a község irányítását Kristóf Károly vb-elnöktől.

október 28 - november 3:
A lőtérparancsnokság fegyveres kíséreteket biztosított a járás azon községeinek, amelyek élelmiszert szállítottak Budapestre.

november 4:
Páncél Ferenc nemzetőrparancsnok-helyettes felszólította a lakosságot az orosz csapatok elleni harcra.
A vasútállomás értesítette a lőtérparancsnokságot, hogy Vácon keresztül szovjet csapatok közelednek a térség felé. Ennek hírére a sorállomány jelentés része a környező községekbe távozva elhagyta a laktanyát, amely következtében az épületben csak 15 sorkatona tartózkodott. A következő napokban azonban a többiek folyamatosan visszatértek a körletbe.


Személyi adattár:

Cserődi László: Ipolyságújfalun született 1924. április 16-án. Anyja neve Szabó Mária. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása traktorvezető. A forradalom alatt részt vett a szovjet emlékmű ledöntésében. 1957. szeptember 18-án került előzetes letartóztatásba. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. december 6-án 8 hónapi börtönbüntetésre ítélte. A büntetést a Legfelsőbb Bíróság 1958. augusztus 22-én hozott ítéletével 3 év próbaidőre felfüggesztette.

Dobsonyi László: Borsosberényben született 1935. január 30-án. Anyja neve Nagy Piroska. Iskolai végzettsége 8 általános, foglalkozása kocsis. Tagja volt a DISZ-nek. 1956-ban részt vett a könyégetésben. 1957. szeptember 16-án került előzetes letartóztatásba. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. december 6-án 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1958. augusztus 22-én az elsőfokú ítéletet 3 év próbaidőre felfüggesztette.

Hortobágyi Gyula: Nagyorosziban született 1936. március 10-én. Anyja neve Galcsik Erzsébet. Iskolai végzettsége 8 általános, foglalkozása lakatos. 1956 előtt tagja volt a DISZ-nek. A helyi forradalmi események egyik kezdeményezője volt, részt vett a könyvégetésben és a szovjet emlékmű ledöntésében. 1957. szeptember 14-én került előzetes letartóztatásba. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. december 6-án 1 év 6 hónapi börtönbüntetésre, 3 évi részleges jogvesztésre és 500 Ft vagyonelkobzásra ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1958. augusztus 22-én büntetését 1 évi börtönbüntetésre és 1 évi részleges jogvesztésre módosította.

Pikács László: Nagyorosziban született 1928. november 22-én. Anyja neve Kiss Franciska. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása segédmunkás. Részt vett a könyvégetésben. 1957. szeptember 16-án került előzetes letartóztatásba. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. december 6-án 5 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását a Legfelsőbb Bíróság 1958. augusztus 22-én 3 év próbaidőre felfüggesztette.

Pikács Rudolf: Nagyorosziban született 1920. március 22-én. Anyja neve Németh Mária. Iskolai végzettsége 6 elemi. 1945-től a HM-ben? dolgozott tűzszerészként. 1955-ben szerelt le a nagyoroszi határőrségtől. 1945 és 1947 között tagja volt a KMP-nek. A forradalom alatt részt vett a könyvégetésben. 1957. szeptember 16-án tartóztatták le. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. december 6-án 4 hónap börtönbüntetésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1958. augusztus 22-én az elsőfokú ítéletet 3 évi próbaidőre felfüggesztette.

Sajgó István: Nagyorosziban született 1927. október 20-án. Anyja neve Varga Rozália. Foglalkozása kőműves. A forradalmi tanács elnöke volt. 1956 után közbiztonsági őrizetbe, majd rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<