Németh László: Munkáscsaládba született Rimaszombaton 1920. október 7-én. Apja téglagyári munkás volt. Anyja neve Selei Margit. Elemi és középfokú iskoláit Rozsnyón és Rimaszombaton végezte. Tanulmányai végeztével a salgótarjáni Hangya kifutója, majd segédje lett. 1941-től 1945-ig, kisebb megszakításokkal frontszolgálatot teljesített. 1945 és 1949 között apja téglaüzemében dolgozott. 1950-ben került a salgótarjáni Tűzhelygyárba, ahol először bérelszámolóként, majd munkaügyi előadóként, végül áruforgalmi osztályvezetőként dolgozott. 1956-ban a vállalat munkástanácsának titkárává választották. A bukás után, 1957. március 6-án került közbiztonsági őrizetbe és 1957. szeptember 31-én tartóztatták le. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. november 13-án 4 év börtönre, 10 év részleges jogvesztésre és 1000 Ft értékű vagyonelkobzásra büntette. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa 1958. október 10-én másodfokon ezt 7 év börtönre, 10 év részleges jogvesztésre és teljes vagyonelkobzásra változtatta.

<<<