NÓGRÁD KÖZSÉG FORRADALMA

Kapcsolódó tanulmány (PDF):
Tyekvicska Árpád: Helyi forradalom II. Önszerveződés Nógrád községben, 1956-ban (Esettanulmány)


Kronológia

október 24:
A hajnali órákban riadóztatták a helyi katonai lőszerraktár egységét, megkezdődött a rendszeres járőrözés és biztosították a vasútállomást, a postát és a tanácsházát.

október 26:
Az FMSZ-kocsma előtt gyülekező tömeg az esti órákban megindult a tanácsháza felé, ahol Pásztor János követelte Ballon Elemér vb-titkártól a begyűjtési iratok kiadását, aki azonban a kérést megtagadta. A tanácsházára betóduló tömeg felszólította a vb-titkárt, hogy csatlakozzon a felvonuláshoz. A tüntetők ezek után követelték Klucsik Vince vb-elnök, Rezsnyák András tsz-elnök, Rózsahegyi Mihály MDP csúcstitkár és Emmer Ferenc párttitkár jelenlétét a demonstrációban. A felvonulók útjuk során megsemmisítették a pártházon lévő kommunista jelképeket és elégették a pártiratokat. A tanácsházához visszatérve ifj. Piroska István felolvasta az egyetemisták 16 pontját, majd a tömeg a Himnusz eléneklése után szétoszlott.

október 27:
A kultúrházban megválasztották a nemzeti tanácsot. A népgyűlést Hesz Mihály községi HNF-elnök vezette le. A forradalmi testület elnöke Piroska István földműves, titkára Rottek Mihály lett. Tagjai: Czerman József, Fritz Károly, Kovács P. János őrnagy, Králik János, Sztruhár István és Zima Ferenc. A gyűlésen a vb-elnöke és titkára – „a nép megnyugtatása érdekében” – lemondott és Németh Pál iskolaigazgatót tették meg jegyzőnek.

október 28:
A nemzeti tanács átvette a község irányítását és az alábbi tagokkal bővítette ki önmagát: Ádám Ferenc erdész, Alt Gyula tanító, Bacsa András Máv-pályamunkás, Bajnai Ferenc gépállomási dolgozó, Burik János, Dudoli János, Hébel János, Molnár András, Molnár Márton, Polyák Sándor és Sztranyan József.

október 29:
A nemzeti tanács felmentette Klucsik Vince vb-elnököt.

október folyamán:
Bajnai Ferenc parancsnokságával felállították a nemzetőrséget.

november 7:
Hét szovjet páncélos érkezett a katonai objektumhoz, és átvették annak irányítását.

november 10:
A nemzeti tanács nem adta át helyét a Kádár-kormány felhívására jelentkező korábbi községi vezetésnek.

november 29:
A lakosság élelmiszert küldött a felsőpetényi gyermekotthon részére.

december 9:
Éjjel belőttek Ballon Elemér vb-titkár lakásába.


Személyi adattár:

Ádám Ferenc: Vácott született 1932. augusztus 1-én. Anyja neve Nagy Edit. Foglalkozása erdész. A forradalom idején tagja volt a nemzeti tanácsnak, a nemzetőrségnek, és ellátta a községi MÖHOSZ elnöki tisztségét.

Bajnai Ferenc: Nógrádon született 1932. február 1-én. Anyja neve Pásztor Rozália. Foglalkozása lakatos. Részt vett a pártház elleni akcióban, és a nemzeti tanács tagja és a nemzetőrség parancsnoka lett. 1957. május 22-én került előzetes letartóztatásba. A Balassa-gyarmati Megyei Bíróság 1958. március 21-én 9 hónapi börtönbüntetésre ítélte.

Fritz Károly: Nógrádon született 1925. március 14-én. Anyja neve Hesz Erzsébet. Foglal-kozása földműves. 1956-ban beválasztották a nemzeti tanácsba, amiért 1957 tavaszán őrizetbe vették.

Hébel János: Berkenyén született 1910. május 25-én. Anyja neve Genzelman Anna. Foglalkozása asztalos. 1945 után belépett a szociáldemokrata pártba. A forradalom alatt a nemzeti tanács tagja lett. A megtorlás idején közbiztonsági őrizetbe vették, és később rendőrha-tósági felügyelet alá került.

Králik János: Nógrádon született 1923. március 1-én. Anyja neve Koszecz Erzsébet. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása kocsirendező. Részt vett a pártház elleni akcióban. 1957. december 5-én vették őrizetbe. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1958. március 21-én 1 év börtönbüntetésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1958. szeptember 12-én hozott ítéletével börtönbüntetését 6 hónapra leszállította.

Molnár Márton: Nógrádon született 1907. június 22-én. Anyja neve Less Katalin. Foglal-kozása gazdálkodó. 1945 után a kisgazdapárt vezetőségi tagja volt. 1950-tól a községi és a járási tanács, illetve a járási vb tagja lett. A forradalom idején beválasztották a nemzeti tanácsba. Nem indult ellene eljárás.

Pásztor János: Nógrádon született 1907. május 2-án. Anyja neve Gajdos Anna. Iskolai végzettsége 4 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt az NPP-nek és az MDP-nek. Szervezte a községi demonstrációt és részt vett a pártház elleni akcióban. 1957. december 6-án vették őrizetbe. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1958. március 21-én 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.

Piroska István: Nógrádon született 1910. január 26-án. Anyja neve Rottek Mária. Foglal-kozása földműves. A nemzeti tanács elnöke lett. A forradalom leverését követőleg internálták, majd rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.

Rottek Mihály: Budapesten született 1932. augusztus 12-én. Anyja neve Mészáros Rozália. Foglalkozása gépkocsivezető. A nemzeti tanács titkárává választották. A megtorlás idején internálták, majd rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<