1956. október 27:

Reggel a vadásztársaság elnökének és Cservák Istvánnak, a járási pártbizottság első titkárának az utasítására megszüntették a járőrözést, a fegyvereket pedig visszaszállították oda, ahonnan kapták.
Délelőtt Klement Kornél kezdeményezésére megalakult az ún. Ifjúsági Forradalmi Bizottság, melynek Klement, más források szerint Hornyák János lett a vezetője. Klement kb. 10-15 technikumi diákkal és számos helybeli fiatallal összeállította az ifjúság 12 pontból álló követelését, amely alapvetően megegyezett a budapesti pontokkal, s csak egy volt helyi vonatkozású. Ez a pont szécsényi tanácselnök azonnali eltávolítását köve-telte. A pontokat az elkövetkező napokban a járás egész területén terjesztették, s az egyes községek ezeket a helyi sajátosságok figyelembe vételével aktualizálták.
A rendelkezésre álló források alapján feltételezhető, hogy még aznap létrehoztak egy kimondottan fiatalokból álló fegyveres csoportot is, amelynek vezetőjévé Varga Györgyöt választották. (Erről a csoportról a Horváth Béláék perében úgy beszéltek mint Klement Kornél testőrségéről, Varga Györgyről pedig mint Klement testőréről.)
A késő délutáni órákban kezdődött a tüntetés a faluban. Mintegy 600-800 fő gyűlt össze, hogy meghallgassa a járási tanács népművelési csoportvezetőjének, Klement Kornélnak az összes résztvevőhöz, Benedek József technikumi igazgatónak a diákokhoz intézett beszédét, illetve Cservák Istvánnak, a járási pártbizottság titkárának a szónoklatát. Az utóbbi kijelentette, hogy „egyetértek a nép jogos felháborodásával, mert mi 12 éven keresztül minden nap, minden órájában, minden percében hazudtunk.” (Egy-két retrospektív forrás ezen utóbbi eseményt az előző napra, vagyis október 26-ára teszi, ami téves.)
A szovjet emlékmű ledöntésére, valamint a középületeken lévő vörös csillagok és dekorációk eltávolítására este 18 óra után került sor. A szovjet emlékmű ledöntésében és a csillagok leverésében közvetlenül kb. 30-35 fő vett részt. Az alábbiak nagy valószínűséggel aktív résztvevők voltak: Adorján Ferenc, Beke Ferenc, Doman Béla, Domán László, Gáspár Pál, Garamvölgyi (Gnauzer) Lajos, Győri László, Hajdú János, Jánoska István, Jasztrapszki József, Kiss László, Klement Kornél, Mester Lajos ifj., Mikó Gyula Tibor, Oláh Béla, Oravecz Bertalan, Őze Lajos, Pék Mihály, Percze Mária, Rádi Ferenc, Sümegi Pál, Varga György, Varga László, Végh István (Ferenc), Zsidai László. (Közülük 13 főt 1958-ban a Balassagyarmati Megyei Bíróság összesen 25.400 Ft-nyi kár megfizetésére kötelezett.)

<<<