PALOTÁS KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 27:
Ozibiusz István a községi hangoshíradón keresztül szólította fel a lakosságot a felvonulásra, amely során eltávolították a község középületein lévő címereket.

október 28:
A kultúrházban került sor a forradalmi tanács megválasztására. A lakosság által választott elnökség nevében Csengő Győző iskolaigazgató tett javaslatot a leendő tanácstagokra, akik közül az alábbiak lettek tagjai a forradalom testületének: Ambrus Antal, Berkes Illés, Fehér Miklós, Kovács Ferenc varga, Kovács József, Markolt János pete, Molnár Mihály, Obreczán András, Orgoványi János, Szabó Imre, Tóth János varga, Varga János papp, Varga József mészáros, Varga Lajos, Varga Péter és Vida Ferenc. A megválasztottak nevében Orgoványi Mihály elnök köszönte meg a lakosság bizalmát. Más források szerint Szabó Imre volt a tanács elnöke. A népgyűlésen állították fel Fehér Vilmos parancsnokságával a nemzetőrséget is. A választás után pedig elfogadták a kormányhoz címzett 25 pontos községi követeléseket.

november 2:
A forradalmi tanács határozata értelmében az iskolában felrakták az egyházi jelképeket.

november 3:
Közérdekű kérdéseket tárgyalt a forradalmi tanács. Berkes Illés tájékoztatta a testületet, hogy elszállították Budapestre a lakosság által összegyűjtött élelmiszereket. Az ülésen Molnár József tanítót és Tóth Lászlót bízták meg a község képviseletével a járási forradalmi szervek felé.

november 19:
A forradalmi tanács a községfejlesztési alap felhasználását tárgyalta. Kilátásba helyezték a Ságvári és a Sport utcák kövezését, a sportöltöző felépítését és a kultúrház alapjainak lerakását.


Személyi adattár:

Csengő Győző: Szücsiben született 1920. június 12-én. Anyja neve Trab Stefánia. Iskolai végzettsége pedagógiai főiskola. Foglalkozása tanár, iskolaigazgató. Jelentős szerepet játszott a forradalmi tanács megalakulásában. A forradalom után közbiztonsági őrizetbe került.

Fehér Miklós: Palotáson született 1926. augusztus 13-án. Anyja neve Fehér Ilona. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása kőműves. A forradalmi tanács tagja és a nemzetőrség parancsnoka volt. Nem indult ellene eljárás.

Orgoványi János: Lőrinciben született 1914. szeptember 24-én. Anyja neve Bankos Rozália. Iskolai végzettsége 6 elemi. 1954-től palotási vb-elnök volt. 1956-ban a forradalmi tanács elnöke lett. Nem indult ellene eljárás.

Szabó Imre: Nyírmártonfalván született 1915. március 27-én. Anyja neve Hunyadi Margit. Iskolai végzettsége főiskola, foglalkozása tanító. Tagja lett a községi forradalmi tanácsnak és a járási nemzeti bizottságnak. Részt vett az FKgP szervezésében. Eljárás nem indult ellene.

Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<