Pödör Mihály: Eszterházán 1927. június 4-én született iparoscsaládba. Anyja neve Hor-váth Julianna, iskolai végzettsége közgazdasági egyetem. Tanulmányai befejezése után Salgótarjánba került a bányához. Itt előbb tervelőadó, majd 1953-ban a tröszt tervosztályá-nak lett a vezetője. A forradalom alatt tagja volt a tröszt 21 fős hivatali munkástanácsának, sőt beválasztották annak 5 fős igazgatótanácsába is. Az 5 tagú vezetésben meghatározó szerepet játszott. Ő volt az, aki ragaszkodott MDP vezetése által az október 24-e körül felállított üzemi őrség leváltásához, majd a november 20-a körül a pártközpontból kikül-döttek előtt állítólag kijelentette, hogy csak olyan kormányt ismer el, amelyet a nép válasz-tott meg. Mindezekért 1957. április 26-tól június 29-ig előzetes letartóztatásban volt, majd a Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 14-én 1 év börtönbüntetésre, mint főbün-tetésre, egyes jogai gyakorlásától való 3 évi eltiltásra és 500 Ft értékű vagyona elkobzásá-ra, mint mellékbüntetésre ítélte. Ezt a Legfelsőbb Bíróság 1958. október 28-án jóváhagyta.

<<<