Prétor János: 1952. február 1-én került a szécsényi járási kultúrotthonhoz előadónak, majd egy gyorstanfolyam elvégzése után 1953. január 1-től annak igazgatója lett. Előtte nem kimondottan a kulturális területén tevékenykedett: 1934 és 1947 között útőr, 1948. március 1-től 1949. március 1-ig az MDP Sopron Megyei Bizottságának munkatársa, 1949. május 1-től 1950. április 1-ig a Balassagyarmati Mezőgazdasági Igazgatóságnál, majd a salgótarjáni TÜZÉP szécsényi telepén, a Szécsény és Vidéke Körzeti Földműves Szövetkezetnél és végül a szécsényi (ludányhalászi?) téglagyárnál dolgozott. Alighogy kinevezték igazgatónak, máris szembekerült szakképzett munkatársaival, mivel azok nem fogadták el vezetőként. Ezért 1953. november 3-án lemondott igazgatói posztjáról, amelyet a járási tanács vb el is fogadott és november 15-én állásából felmentette, s helyette Végh Mihályt nevezte ki igazgatónak. 1954. július 22-től azonban ismét elsőszámú vezetője lett a kultúrotthonnak, de posztjáról előbb 1956. január 17-én majd április 23-án ismét lemondott. Egyik esetben sem fogadták el lemondását. 1956. október 28-án bekerült a községi forradalmi bizottság tagjai közé. Aktivitása egyedül abban nyilvánult meg, hogy megpróbál szervezni az SZDP-t. Eljárás nem indult ellene.

<<<