RIMÓC KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 24.-27:
A megyei- és járási tanács utasítására a tanács dolgozói és a pártvezetőség tagjai őrizték a középületeket.

október 27:
A Pécs-környéki bányákban dolgozó falusi bányászok este Kossuth-nótákat énekelve, nemzetiszínű zászlóval érkeztek a községbe.

október 28:
Reggel a községi hangosbemondón Horváth Sándor iskolaigazgató és Laczkó Ferenc szólt a falu lakosságához és kérték, hogy minél nagyobb számba vonuljanak fel a forradalom ügyének támogatására. Kilenc órára kb. 250-300 fő gyűlt össze a tanácsháza előtt. Innen a tömeg zenés kísérettel a kultúrház – itt volt a pártbizottság helyisége is – elé vonult, s a helyiségből kidobálta a Sztálin és Rákosi képeket, a jelmondatokat és a vörös drapériákat. Ezt követően a Hősök tere felé mentek, ahol megválasztották a 25 tagú forradalmi tanácsot. Ekkor ért oda a Szécsényi Ifjúsági Forradalmi Bizottság 12 pontjával Hornyák János, s felolvasta azokat. A forradalmi tanács elnöke Laczkó Ferenc, helyettese Kobela Péter, titkára pedig Virág Vince agronómus, DISZ titkár (november végétől karhatalmista) lett. A forradalmi tanács tagjai a fentieken kívül többek között az alábbiak lettek: Pásztor Ferenc?, Szabó Vince?, Virág Bertalan? és Virág Ferenc?.

október 29:
A forradalmi tanács első ülésén 32 főre emelték fel a tanácstagok számát.

október 30:
Fiatalok egy csoportja, köztük önkéntes nemzetőrök is, megrongálták a párthelyiség berendezéseit.

november 1:
A halottak napja alkalmából a forradalmi tanács gyűlést rendezett, amelyen Laczkó Ferenc elnök tartott beszédet majd megkoszorúzták a Hősök emlékművét.

november 1-3:
A forradalmi tanács iskolai szünetet rendelt el.

november 2:
Szécsényből érkező nemzetőrök elvitték Gonda Bertalan ÁVH-s századost, aki Virág Vincének, a forradalmi tanács titkárának a sógora volt.

november 4:
Laczkó Ferenc Budapestre szállította fel a lakosság által összegyűjtött élelmiszert.

november 8:
A Kádár-kormány felhívására visszatért a tanácsházára Kanyó János tanácselnök helyettes.

október 28-november 4:
A községben ugyan hivatalosan nem alakult meg a nemzetőrség, de a szövetkezeti bolt, a terményraktár és a párthelyiség előtt a forradalmi tanács tagjai, illetve a lakosság 2-3 órás őrséget vállalt.


Személyi adattár:

Laczkó Ferenc: Földműves családban született Rimócon, 1926. augusztus 24-én. Anyja neve Balázs Mária. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása egyéni gazdálkodó. A községi forradalmi bizottság elnöke volt. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1958. január 3-án 1 év börtönbüntetésre és 2 év jogvesztésre ítélte. A Legfelső Bíróság 1958. július 14-én börtön-büntetését 3 évre felfüggesztette, mellékbüntetését pedig törölte.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<