Sághy Jenő: Mátraszelén látta meg a napvilágot 1929. június 9-én. Anyja neve Horváth Mária. A 7 elemi elvégzése után Salgótarjánban a középiskola 4 osztályát végezte el, majd 1946-ban a salgótarjáni Acélárugyárban mint betanított munkás kezdett el dolgozni. 1947-ben Jászberénybe két éves gazdasági középiskolába küldték. Ennek befejezése után előbb a nagylóci, majd az erdőkürti, a karancskeszi, a szécsényi és a mohorai gépállomásokon dolgozott mint mezőgazdász. 1952-ben a Nógrád Megyei Tanács VB Mezőgazdasági Osztályára helyezték anyaggazdálkodási előadónak. Itt 1953 május végéig volt állásban. Ezt követően egy hónapot a Zagyvavölgyi Állami Erdőgazdaság fogatrészlegénél (Mátraszele-Szőröspuszta) dolgozott. Innen ismét a szécsényi gépállomásra került mezőgazdásznak, s ebben a minőségében dolgozott a faluban a forradalom kitörésekor is. Az MDP-nek 1949-től volt tagja, azonban 1952-ben átjelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt kizárták. A gépállomáson DISZ-titkár, kiváló munkájáért többszörösen kitüntették. Október 24 és 27 között, mint a vadásztársaság titkára önként vett részt a pártház védelmében. Ezért november 4-én Varga Györgyék felelősségre vonták. Ezt követően kapcsolódott be a falu forradalmi eseményeibe. November 14-én ugyan még csak passzív résztvevője volt a nógrádszakáli határőrs felesleges fegyverei elszállításának, de 27-én már a gépállomás végleges munkástanácsának és igazgatótanácsának titkára lett. (Arra nincs adatunk, hogy tagja volt az ideiglenes munkástanácsnak is.) A december 4-ei sztrájk alatt ő vezette a gépállomás dolgozóit az FMSZ irodájához, majd onnan a kultúrházban tartott gyűlésre. Miután a karhatalmisták a gyűlést feloszlatták, Sághyt arra kényszeríttették, hogy a tanácsháza hangosbe-mondóján mondja be: a sztrájkkal kapcsolatos híresztelés félrevezető volt. 1957. február 15-től előbb közbiztonsági őrizetben, majd előzetes letartóztatásban volt. 1957. december 6-án a Pest Megyei Bíróság Balassagyarmaton 1 évi börtönbüntetésre ítélte, de annak végrehajtását 3 évi próbaidőre feltételesen felfüggesztette.

<<<