Sartoris Kálmán: 1915. október 12-én született Grosskunsitzban értelmiségi családba. Anyja neve Glauber Irma. Iskolai végzettsége egyetem. Felsőfokú tanulmányait Sopronban, a műegyetemen végezte, majd ugyanitt 1944-ig asszisztens volt. Ekkor megkapta a bányamérnöki oklevelet. 1944 augusztusában került a mizserfai bányához bányamérnöknek. Innen előbb a kisterenyei, majd az edelényi bányákhoz, s ezt követően az ózdi szénbányászati tröszthöz helyezték. 1954. júniusában lett a Nógrádi Szénbányászati Tröszt igazgatója. Az MDP-nek 1953-ban lett tagja, míg a megyei népfront elnökének 1956 tava-szán választották meg. A forradalmi események kezdetén előbb a Hajdú-féle ideiglenes megyei forradalmi tanácsnak lett a tagja, majd beválasztották a Nógrád Megyei Nemzeti Bizottságba, sőt annak 11 fős elnökségében is. Az elnökségen belül a bányák felügyelete tartozott hozzá. Ebben a minőségében rendelte el október 31-én a bányákban a részleges termelést. November 6-án a Kádár-párti új megyei bizottságnak az volt az egyik első lépése, hogy leváltotta a bánya éléről. November 20-án ugyan a demokratikusan választott, s ismét magára találó megyei nemzeti bizottság visszahelyezte igazgatói posztjába, azonban már nem tért vissza eredeti beosztásába. Lényegében november 4-e után távol tartotta magát mindennemű politikai szerepléstől. Ennek ellenére 1957. április 29-én letartóztatták, majd a Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. október 14-én 5 év börtönbüntetésre, mint főbüntetésre, egyes jogainak gyakorlásától 5 évi eltiltására és 5000 Ft értékű vagyonelkobzásra, mint mellékbüntetésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa 1958. október 28-án az elsőfokú ítéletet felülbírálta, s 8 év börtönbüntetésre, egyes jogai gyakorlásának 10 évi eltiltására és vagyona teljes elkobzására ítélte. Ezen utóbbit azonban kiskorú gyerekeire való tekintettel 5000 Ft-ra mérsékelte.

<<<