Szabó Gábor: Bükkszéken született 1913. május 25-én. Anyja neve Nagy Mária, foglalkozása rendőr alezredes. A forradalmat megelőzően a BM megyei főosztály vezetőjének operatív helyettese volt. 1956. november 3-án Sarkadi Nagy István ügyvéddel, dr. Wágner Jenő bányatröszti jogtanácsossal, Kecskés Károly gépkocsivezetővel és Török Antal honvéd századossal együtt tagja, majd elnöke lett a volt ávhsok igazoltatására a megyei nemzeti bizottság által létesített bizottságnak. A rendelkezésünkre álló igen gyér források alapján nem tudjuk megállapítani, hogy milyen mértékig volt híve a forradalomnak. Az viszont már jobban dokumentálható, hogy november 4-e után sem volt hajlandó minden, a pártbizottságról érkező parancsnak engedelmeskedni. A rendőri feladatokat elsődlegesen rendészeti kérdésként tekintette és csak másodsorban politikainak. A megye régi-új vezetői nem is voltak vele megelégedve. 1957 közepén elbocsátották a rendőrségtől, s vizsgálatot indítottak ellene.

<<<