SZALMATERCS KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 28:
A Szécsényből gépkocsival érkező ifjúsági forradalmi bizottság tagjai a tanácsháza előtt elénekelték a Himnuszt, s valószínűleg felolvasták a szécsényiek 12 pontját, majd Anda László, Anda Géza, Horváth János és Varga Dezső helyi lakosok vezetésével felvonulásra került sor. A demonstráción követelték a községi tanács vezetőinek leváltását. Még ezen a napon megválasztották a forradalmi tanácsot és annak tisztségviselőit. Blaskó Dezső lett az elnök, Horváth János a helyettese, a testület titkára pedig Gyürki Dezső. A tagok között szerepelt még Anda Géza és id. Gyürki Gyula. Megszervezték a közbiztonsági feladatokat ellátó nemzetőrséget is Horváth János parancsnokságával.


Személyi adattár:

Anda Géza: Szalmatercsen született 1931. június 27-én. Anyja neve Végh Ilona. Foglalkozása MÁV-gépkocsivezető. Tagja volt a forradalmi tanácsnak, amiért közbiztonsági őrizet alá került.

Blaskó Dezső: Szalmatercsen született 1921. október 15-én. Anyja neve Szmorad Margit. Iskolai végzettsége 2 polgári. 1945 előtt jegyzőként dolgozott. 1956-ban a forradalmi tanács elnöke lett. Későbbi sorsáról nem tudunk.

Gyürki Gyula id.: Szalmatercsen született 1887-ben. Anyja neve Végh Etelka. Iskolai végzettsége 6 elemi. 1956-ban beválasztották a forradalmi tanácsba, amiért később közbiztonsági őrizetbe vették.

Horváth János: Szalmatercsen született 1918. október 15-én. Anyja neve Kiss Mária. Iskolai végzettsége 6 elemi. 1945 előtt csendőrként szolgált. 1956-ban a forradalmi tanács elnökhelyettese és a nemzetőrség parancsnoka lett. A bukás után közbiztonsági őrizetbe vették, majd rendőrhatósági felügyelet alá került.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<