Szentgyörgyi Zoltán: Iparoscsaládban született Nyírkécsen 1923. április 8-án. Apja aszta-los volt. Anyja neve Tóth Zsuzsanna. Középiskolai tanulmányát Pécsett végezte. 1942-ben vonult be katonának és 1947-ben tért haza amerikai fogságból. 1952-ben végezte el a Test-nevelési Főiskolát és a Gépipari Technikumba került testnevelő tanárnak. A forradalom idején tagja lett a Városi Forradalmi Nemzeti Bizottmánynak. 1957. április 9-én vették őrizetbe. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1958. március 14-én 11 hónap börtönbünte-tésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1958. június 25-én kelt végzésével az elsőfokú birói íté-letet hatályon kívül helyezte és az eljárást megszüntette.

<<<