SZURDOKPÜSPÖKI KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 28:
Alakuló ülését tartotta az ideiglenes forradalmi nemzeti tanács. Zohó József ismertette a nagygyűlés célját, majd javasolta a forradalmi testület megválasztását. Kérte a hallgatóságot, hogy név szerint tegyenek jelöléseket a leendő tanácstagokra. A lakosság döntése alapján a bizottság elnöke Zohó József, elnökhelyettese ifj. Kaszás Pál, titkára Mihalik László lett. Az előbbieken túl Buda Gábor, ifj. Gejder Gábor és Kiss József vasutas alkotta a vezetőséget. A tanács további tagjává választották Balogh Istvánt, Buda Ferencet, Buda Gábort, Buda Istvánt, Delicsán Ferencet, Galcsó Gábort, Hegedűs Györgyöt, Holec Istvánt, Huber Istvánt, Hugyec Gábort, Juhász Gábort, Kisbenedek Istvánt, Kosik Istvánt, Kovács Gergelyt, Kupec Pált, Lajtrik Miklóst, Lőrinc Sándort, Menus Andrást, Menus Pált, Mutnyánszki Mihályt, Némedi Jánost, Némedi Lászlót, Réde Istvánt, Réde Mihályt, Rozobora Ferencet, Szappan Józsefet, Tamás Ferencet, Tamás Istvánt és Zohó Miklóst. A választás után elfogadták a Paulicz János által ismertetett programhatározatot.


október 30:
Ülést tartott az ideiglenes forradalmi nemzeti tanács. Zohó József elnök beszámolt a megyei nemzeti bizottság ülésén történtekről, majd javaslatot tett a községi nemzetőrség felállítására. A testület egyhangúlag Buda Gábort és Balogh Istvánt bízta meg e feladattal. Ez után az elnök kérelmére a tanács felhatalmazta Zohó Józsefet és Mihalik László titkárt, hogy fontosabb kérdésekben és ügyekben önállóan döntsenek.

november 1:
Újabb ülést tartott az ideiglenes forradalmi nemzeti tanács, ahol először megválasztották a község küldötteit a járási forradalmi bizottság alakuló ülésére. Szurdokpüspökit Kovács Gergely, Tamás István és Zohó József képviselte. A jelölés után éles vita robbant ki, mert néhányan kérték felvételüket a tanácsba. A hosszas tárgyalás végén a testület elutasította Bohati Pál, Fent Aurél, Hegedűs Gábor, Oravec János jelentkezését és csak Kiss András matyis felvételét fogadták el.

november 4:
A forradalom harcaiban elesettekért misét tartottak.

november 5-8:
Az iskolában szünetelt a tanítás.


Személyi adattár:

Kovács Gergely: Szurdokpüspökiben született 1907. augusztus 18-án. Anyja neve Bódi Erzsébet. Iskolai végzettsége 5 elemi, foglalkozása földműves. 1945 után az kisgazdapárt helyi elnöke volt. A forradalom alatt tagja lett a községi forradalmi tanácsnak és a járási nemzeti bizottságnak. A megtorlás során közbiztonsági őrizet alá került.

Zohó József: Szurdokpüspökiben született 1907. november 21-én. Anyja neve Kovács Teréz. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása gazdálkodó. 1945 után tagja volt a kisgazdapártnak. A forradalmi tanács elnökévé választották.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<