TAR KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 28-29:
Pethő György, Tóth Sándor és Balogh Imre kezdeményezésére megválasztották a forradalmi tanácsot és annak elnökét, Pethő Györgyöt. A forradalmi testület általunk ismert tagja volt Balogh István, Molnár Sándor, Nyéki Bálint, Tóth Sándor és Tóth Sándor. Megszervezték a nemzetőrséget Nyéki Bálint vezetésével.

október 30:
Leváltották a községi tanács elnökét és titkárát. Ezzel megszünt a korábbi tanácsi szervezet.

november 12:
A járási tanács Sulyok Bélát nevezte ki titkárhelyettesnek a községi tanácsra, aki 3 hétig látta el feladatát.

november 16-17:
Sztrájk miatt szünetelt az iskolai tanítás.


Személyi adattár:

Balogh István: Taron született 1892. augusztus 18-án. Anyja neve Balogh Klára. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.

Molnár Sándor: Nagybátonyban született 1919. február 27-én. Anyja neve Sulyok Julianna. Iskolai végzettsége középiskola, foglalkozása könyvelő. Tagja volt a forradalmi tanácsnak.

Nyéki Bálint: Ácson született 1913-ban. Anyja neve Szabó Zsuzsa. Iskolai végzettsége 4 polgári, foglalkozása bányász. A nemzetőrség parancsnoka volt, amiért közbiztonsági őrizetbe vették.

Pethő György: Taron született 1910. május 18-án. Anyja neve Záthureczky Mária. Iskolai végzettsége gimnázium. 1945 előtt főjegyzőként dolgozott, később gazdálkodó lett. A forradalmi tanács elnökévé választották. Ezért közbiztonsági őrizetbe, majd rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.

Tóth Sándor: Hasznoson született 1904. április 21-én. Anyja neve Kiss Johanna. Iskolai végzettsége 4 elemi, foglalkozása gazdálkodó. Tagja volt a forradalmi tanácsnak és a nemzetőrségnek. Közbiztonsági őrizet alá helyezték.

Tóth Sándor: Taron született 1922. január 7-én. Anyja neve Göröcs Margit. Iskolai végzettsége 4 polgári, foglalkozása nyomdai dolgozó. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.

<<<