TERESKE KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 26:
Ismeretlen személyek betörték a községi tanácsház ablakait.

október 28:
Felvonulásra került sor, melynek fő szervezője Papp Antal és Szmrecsányi József volt. (Más források szerint a demonstráció október 24-én zajlott le.)

október 29:
A kultúrházban tartotta alakuló ülését a forradalmi tanács. Az új grémium létrejöttének fontosságáról Szmrecsányi József tartott egy rövid beszédet, majd javaslatára a régi tanácstestület benyújtotta lemondását. A forradalmi tanács tagjainak és vezetőinek megvá-lasztására létrehoztak egy 10 tagú jelölőbizottságot. E testület javaslata alapján lett a forradalmi tanács elnöke Juhász Ferenc, titkára Vincze Péter, tagjai pedig Békési Gyula, id. Boskó István, id. Boskó László, Kordics László, Laczkó Lajos, ifj. Lami Lajos, Makrai Gusztáv, id. Sisa István, Szmrecsányi József és ifj. Tóth Károly.

október folyamán:
Dósa Gábor vezetésével felállították a nemzetőrséget.

december 1:
Együttes ülést tartott a forradalmi tanács és a községi tanács, ahol elfogadták Galambos Péter vb-elnök lemondását és Laczó Lajos megválasztását.

december 2:
A forradalmi tanács befejezte tevékenységét.


Személyi adattár:

Békési Gyula: Nagyorosziban született 1933. április 16-án. Anyja neve Noszek Julianna. Foglalkozása tanító. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. ’56-os cselekedeteiért internálták.

Dósa Gábor: Tolmácson született 1916. augusztus 18-án. Anyja neve Garai Ilona. Foglalkozása földműves. A nemzetőrség parancsnoka lett.

Juhász Ferenc: Rétságon született 1911. szeptember 15-én. Anyja neve Maczkai Margit. Foglalkozása ács. A forradalmi tanács elnöke volt. Nem indult ellene eljárás.

Papp Antal: Vágkirályfán született 1925-ben. Anyja neve Varga Franciska. Foglalkozása cserépkályha készítő. A helyi események egyik szervezője volt. 1956 után közbiztonsági őrizetbe vették.

Szmrecsányi József: 1922-ben született Iglón. Anyja neve Novobilszki Angéla. Foglalkozása tehénpásztor. A helyi események egyik főszervezője volt. 1956 után közbiztonsági őrizetbe vették, majd rendőrhatósági felügyelet alá helyezték.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<