Vajtai Gyula: Szálkán született 1931. március 6-án. Anyja neve Bebauer Ilona. A gimnázium elvégzése után önként jelentkezett katonai szolgálatra. 1950-ben elvégezte a nyilvántartó tanfolyamot és továbbszolgáló őrmester lett. 1951-ben került Rétságra, ahol alhadnagyként nyilvántartói, majd szervezőtiszti beosztást látott el. 1955-ben léptették elő főhadnagygyá. A forradalom idején tagja volt azoknak a küldöttségeknek, amelyek Mindszenty Józsefet Rétságra, illetve Budapestre szállították. 1957. június 25-én került előzetes letartóztatásba. A Budapesti Katonai Bíróság 1957. szeptember 16-án 3 év börtönre, lefokozásra, 5 év részleges jogvesztésre és vagyona 1500 Ft értékű elkobzására ítélte.

<<<