Vámos József: 1927. szeptember 15-én született Rárosmúlyadon. Anyja neve Vámos Mária. Polgári iskoláit Szécsényben végezte, ez után tanítói pályára készült, de anyagi nehézségek miatt tanulmányait megszakította. 1946-ban átszökött Magyarországra, s a nógrádszakáli községnél helyezkedett el. Ezt követően az ország több településén dolgozott a közigazgatásban, miközben elvégzett egy közigazgatási tanfolyamot is. 1951-ben a Szekszárdi Megyei Bíróság 2 év és 6 hónapi börtönbüntetésre ítélte közellátást veszélyeztető büntet és hivatali kötelesség megszegése miatt. Ezen büntetésből azonban csak 18 hónapot töltött ki, mivel az 1953. évi 11. tvr. 9. §. alapján mentesült a még le nem töltött büntetés végrehajtása alól. Tagja volt az MDP-nek, ahonnan azonban 1950-ben kizárták. 1953 végén a Nógrád Megyei Állatforgalmi Vállalathoz került, ahol előbb mint anyagbegyűjtő, majd később mint mezőgazdász, illetve állatfelvásárló dolgozott, 1955 október elején történt elbocsátásáig. Ezt követően a salgótarjáni Tűzhelygyárban – valószínűleg apósa ajánlására – mint gépformázó helyezkedett el. Aktívan bekapcsolódott a szécsényi 1956-os események-be. Kezdettől részt vett a nemzetőrség megszervezésében, annak egyik meghatározó parancsnokhelyettese lett. Részt vett minden lényeges megmozdulásban, így például Csábi Károly Ipolytarnócról való beszállításában, a nógrádszakáli határőrs felesleges fegyvereinek összeszedésében, de a legfőbb vád az volt ellene, hogy november 9-én „megmozsdatta” a Nagylócon részegen lövöldöző, majd Filkor Ferencné lábába belelövő, Harnos János rendőr szakaszvezetőt. Kellően alá nem támasztott adatok szerint tagja volt a községi forradalmi bizottságnak is. 1956. december 4-től december 23-ig letartóztatásban volt. (Feleségét, Varga Jolánt, aki december 8-án éppen őt kereste a megyeszékhelyen, belekeveredett a tüntetésbe és a sörtűz során agyonlőtték.) 1957. február 7-én ismét letartóztatták, majd a Pest Megyei Bíróság 1957. december 6-án Balassagyarmaton jogerősen 2 év és 6 hónap börtönre, egyes jogainak gyakorlásának 3 évi eltiltására, továbbá 1000 Ft mértékéig vagyonelkobzásra ítélte.

<<<