VANYARC KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 28:
Megalakult a forradalmi tanács, melynek tagja volt többek között: Honéczi Árpád, Nemeslaki (Nedeliczki) András, Schulcz Jenő, Táborszki Mihály, Táborszki Sámuel és Vígh Sándor. Leváltották a korábbi vb-elnököt, akinek helyére dr. Kirschner Jenőt választották meg.


október folyamán:
Felállították a 12 fős nemzetőrséget. Általunk ismert tagjai voltak: Táborszki Mihály és Vígh Sándor.


Személyi adattár:

Honéczi Árpád: Egyházasdengelegen született 1890. január 29-én. Anyja neve Balázs Emma. 1945 előtt főjegyző volt. 1956-ban a forradalmi tanács titkára lett.

Kirschner Jenő dr.: Budapesten született 1898. február 12-én. Anyja neve Varsányi Adél. Iskolai végzettsége egyetem. Foglalkozása orvos, majd földműves, ugyanis orvosi diplomáját 1945 után bevonták. 1956-ban a forradalmi tanács elnöke és a járási nemzeti bizottság tagja volt. A bukás után közbiztonsági őrizet alá került.

Nemeslaki (Nedeliczky) András: Vanyarcon született 1916. november 30-án. Anyja neve Ferik Éva. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. A forradalmi tanács tagja volt.

Schulcz Jenő: Dunanagyházán született 1917. december 2-án. Anyja neve Bakai Margit. Foglalkozása evangélikus pap. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nem indult ellene eljárás.

Táborszki Mihály: Vanyarcon született 1919. január 31-én. Anyja neve Tormás Terézia. Iskolai végzettsége 6 elemi. Tagja volt a forradalmi tanácsnak és a nemzetőrségnek. A meg-torlás során közbiztonság őrizetbe került.

Táborszki Sámuel: Vanyarcon született 1896. szeptember 26-án. Anyja neve Mlinka Anna, iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása földműves. 1945 után a kisgazdapárt titkára, majd az MDP tagja lett. 1956 őszén a község kommunista párttitkáraként a kisgazdapártot szervezte. Tagja volt a forradalmi tanácsnak.

Vígh Sándor: Prügyön született 1931. május 10-én. Anyja neve Csengeri Ida. Iskolai végzettsége főiskola, foglalkozása tanító. Tagja volt a forradalmi tanácsnak és a nemzetőrségnek. Tevékenysége miatt a forradalom leverését követően elhelyezték a településről.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<