VARSÁNY KÖZSÉG FORRADALMA


Kronológia

október 27:
Demonstrációra került sor, melyet a község fiatalsága szervezett.

október 28:
A tanácsháza előtt elégették a begyűjtési- és adónyilvántartási iratokat.

október 29:
Az iskolában tartották meg a tanácsválasztást, s ezt Sámuel Mihály vezette le, majd Bárány Anzelm felolvasta a szécsényiek 12 pontos követelését. Az új tanácstitkár Kuris István lett.

október vége, november eleje:
Megszervezték a községi nemzetőrséget, melynek parancsnokává Pálmány Bertalant választották.


Személyi adattár:

Bárány Anzelm: 1929. április 24-én földműves családba született Varsányban. Anyja neve Szabó Teréz. Középiskolát végzett. 1956-ban a helyi forradalmi bizottság ülésén felolvasta az szécsényiek 12 pontját, amiért 1957. július 25-én letartóztatták. A Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. november 18-án 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, amit azonban 3 évre felfüggesztett.

Pálmány Bertalan: Varsányban született 1924. február 7-én. Anyja neve Király Veron. Foglalkozása földműves. A forradalom alatt a községi nemzetőrség vezetője volt. 1957. március 14-én helyezték előzetes letartóztatásba. A Szécsényi Járásbíróság 1957. április 10-én 2 év 6 hónap börtönbüntetésre és 5 év jogvesztésre ítélte.

Sámuel Mihály: Földművescsaládba született Varsányban, 1920. február 26-án. Anyja neve Percze Mária. Három éves gazdasági iskolát végzett, majd ezt követően géplakatosként dolgozott. 1947-48 körül tagja lett az MKP-nak. 1956-ban levezette a forradalmi bizottság választási gyűlését, amiért 1957. július 25-én előzetes letartóztatásba helyezték. A Balassa-gyarmati Megyei Bíróság 1957. november 18-án 3 hónap börtönbüntetésre ítélte. Ezt a Legfelsőbb Bíróság 1958. február 18-án 8 hónapi börtönbüntetésre változtatta.


Forrás: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Szerk.: Á. Varga László. Salgótarján, 1996.

<<<